Главная страница
qrcode

АКМС каз с ответами. 1. арыштан Ж З-ны ж зеге асыру шін техникалы ралдар кешені, олар а мыналар жатады


Скачать 56,44 Kb.
Название1. арыштан Ж З-ны ж зеге асыру шін техникалы ралдар кешені, олар а мыналар жатады
Дата14.10.2020
Размер56,44 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаАКМС каз с ответами.docx
ТипДокументы
#112854
Каталог

Аэроғарышты түсіріс

\/

/\

1.Ғарыштан ЖҚЗ-ны жүзеге асыру үшін техникалық құралдар кешені, оларға мыналар жатады:

-Ғарыштық ұшу аппараттары (ҒҰА) және оларды орбитаға шығару құралдары (ғарыш айлақтары, зымыран тасығыштар)

-Қашықтықтан зондтау аппаратурасы, борттық құралдары;

- Ұшуды басқару мен ақпаратты қабылдаудың, оны өңдеу мен тұтынушыға тапсырудың жер бетіндегі кешендері;

-Жер серіктеріне тәжірибелер жүргізуге арналған Жер бетіндегі полигондар торабы

+ Барлығы

\/

/\

2. ЖЖС-нің өзінің орбитасынан ауытқуы:

- атмосфера кедергісі

- Жердің гравитациялық өрісі

- планеталар

-В,С

+А,В,С

\/

/\

3.ЖҚЗ даму перспективасы және заманауи кезеңнің сипаттамасы:

+ түсіріс аппаратын жетілдіру

-жергілікті келіспеушілік

-геополитикалық жағдай

- әлемдік экономикадағы дағдарыс

-әлемдік қаржы жүйесіндегі дағдарыс

\/

/\


- ұшыру құнын төмендету

- орбита биіктігінің өсу есебінен функциялық мерзімінің үлкеюі

-кеңістік рұқсаттылық төмендеуі

+кеңістік рұқсаттылық көбеюі

- түсіріс циклінің өсуі

\/

/\

5.ЖҚЗ заманауи даму кезеңі ЖҚЗ нарықтағы бәсекенің шиелінісімен сипатталады: Бәсекелестік нәтижесі- бұл:

- ұшыру құнын төмендету

- орбита биіктігінің өсу есебінен функциялық мерзімінің үлкеюі

- кеңістік рұқсаттылық төмендеуі

- түсіріс циклінің өсуі

+ ЖҚЗ мәліметтерінің жаңа технологиясының зерттелуі

\/

/\

6.ЖҚЗ заманауи даму кезеңі ХХ ғасырдың басы, ЖҚЗ жеке ҒҰА елдердің санының өсуімен сипатталады. ЖҚЗ ҒҰА алғашқы ұшырған мемлекеттер-бұл :

- АҚШ

- Ресей

+ Оңтүстік Корея

- Франция

- Индия

\/

/\

7.ҒҰА конструкциясы бөлінеді :

- ішкі және сыртқы

+ жинақы, жазылмалы және үрлемелі

- оралатын, оралмайтын

- ішінара оралатын, жинақы

- байланыссыз, бір жақты байланыспен, екі жақты байланыспен

\/

/\

8.Пішіні өзгермейді және конструкциялардың жекелеген элементтерінің жылжытылуы жүргізілмейді- ол констукциялар:

- ішкі

+ жинақты

- оралатын,

- ішінара оралатын

- үрлемелі

\/

/\

9.Орбитаға шығару сәтінде жылжымалы немесе жиналмалы элементтер жұмыс жағдайына көшеді- ол конструкциялар:

+ жазылатын

- жинақты

- оралатын,

- ішінара оралатын

- үрлемелі

\/

/\

10. Көп қабатты қабықшалары бар, олар үрлегеннен кейін бір пішінге айналып және орбитаға шығарғаннан кейін қатаяды- ол конструкциялар:

- жазылатын

- жинақты

- оралатын,

- ішінара оралатын

+ үрлемелі

\/

/\

11.ҒҰА ұшуының траекториясы бөлінеді:

-орбитаға

- бұрыштарға

+ үш құрамдас бөлікке

- бес құрамдас бөлікке

-бөліктерғе

\/

/\

12.Орбитаға шығару учаскесі:

+кеңістіктің берілген нүктесіне ҒҰА шығаруға арналған

- зымыран-тасығыштың орбита биіктігіне шығаруға арналған

- кеңістіктік рұқсаттылығын зерттелуі

- түсіріс циклінің зерттеу

- ЖҚЗ мәліметтерінің жаңа технологиясының зерттелуі

\/

/\

13. ҒҰА шығару учаскесінде зымыран-тасығыштың көмегімен белгілі бір жылдамдықты алған соң оған беріледі:

- орбитаның биіктігі

+ оның орбитадағы көлбеу бұрышы

-кеңістіктік рұқсаттылығы

- түсіріс циклі

- ЖҚЗ мәліметтері

\/

/\

14.Осы учаскеде ҒҰА қозғалысына аспан денелерінің тарту күші, атмосфера қарсылығы, магнит өрісі және уақыт өте орбита параметрлерін өзгертетін басқа да ауытқымалы факторлар әсер етеді -бұл:

+ орбиталық ұшу учаскесі

- оның орбитадағы көлбеу бұрышы

- орбитаға шығару учаскесі

- атмосфераның тығыз қабатына кіру учаскесі

- төмендеу және қону учаскесі

\/

/\

15. ҒҰА қозғалыс траекториясының үшінші учаскесі – бұл:

- С, Е

+ D, Е

- орбитаға шығару учаскесі

- атмосфераның тығыз қабатына кіру учаскесі

- төмендеу және қону учаскесі

\/

/\

16. ҒҰА орбиталық ұшуының траекториясы сипатталады:

+ орбита элементтерімен

- оның орбитадағы көлбеу бұрышымен

- кеңістіктік рұқсаттылығымен

- түсіріс циклімен

- ЖҚЗ мәліметтерімен

\/

/\

17. Кеңістікте ҒҰА жағдайын түпкілікті анықтайтын параметрлері - олар:

+ орбита элементтері

- көлбеу бұрышы

-кеңістіктік рұқсаттылығы

- түсіріс параметрлері

- ЖҚЗ мәліметтері

\/

/\

18. Кеңістіктегі орбита жазықтығының жағдайын, оның пішінін, көлемін сипаттайтын элементтер және орбитадағы ҒҰА жағдайын анықтайтын элементтер- олар:

- түсіріс параметрлері

-көлбеу бұрышы

-кеңістіктік рұқсаттылығы

+ орбита элементтері

-ЖҚЗ мәліметтері

\/

/\

19.Перицентр мен апоцентрді қосатын (АОП) сызық:

- радиус

-бағыт сызығы

+ апсид сызығы

- эксцентриситет

- қиылысу сызығы

\/

/\

20. Бұрышының мәні бойынша орбиталар бөлінеді:

-геостационарлы, полярлық

- геосинхронды, көлбеулік

+ экваторлық, полярлық (полюстік), көлбеулік

- экваторлық, көлбеулік,геодезиялық

- геоцентрлік, экваторлық

\/

/\

21.Еңіс бұрыштарына қарай ғарыштық ұшу аппараттарының жазықтықтары экваторлық (экваторға жуық), еңістік және полярлық (полюстік, полярға жуық) болып жіктеледі. Полюстік (полярға жуық) орбиталардың еңіс бұрыштарының мәні:

- 0°, 270°

+ 88°,90°,270°

- 65°,180°

- 360°,270°

- 135°,180°

\/

/\

22. Негізгі белгілері бойынша орбита былай жіктеледі:

- ҒҰА ұшу биіктігі, орбитаның пішіні

- жазықтың көлбеу бұрышының мәні

+ А,В, Д

-орбита бойынша ҒҰА қозғалысының бағыты

- А, Д

\/

/\

23. Орбита пішіні бойынша ол бөлінеді:

-геостационарлы, полярлық, дөңгелек

- геосинхронды, көлбеулік, эллипстік,

-экваторлық, полярлық (полюстік), көлбеулік

-экваторлық, көлбеулік,геодезиялық

+ дөңгелек, эллипстік, параболалық, гиперболалық

\/

/\

24.Ғарыштық ұшу аппараттарының ҒҰА қозғалыс бағыттары бойынша орбиталар тура және кері болып бөлінеді: ҒҰА тура бойымен қозғалыс Жердің айналу бағытымен сәйкес келеді: Тура орбиталардың еңіс бұрыштарының мәні:

+ 45°,65°,88°

- 110°130

- 120°110

- 95°,98

- 100°,130°

\/

/\

25. Ғарыштық ұшу аппараттарының ҒҰА қозғалыс бағыттары бойынша орбиталар тура және кері болып бөлінеді: ҒҰА кері орбита бойымен қозғалыс Жердің айналу бағытына қарама – қарсы : Кері орбиталардың еңіс бұрыштарының мәні:

- 15°,25°,55°

- 35°,45°,55°

- 45°,65°,75°

- 75°89°95°

+ 91°,95°,100°

\/

/\

26. Ғарыштық ұшу аппараттарының орбиталары қатаң полярлы, экваторлы, шеңберлі орбиталары шын негізінде болмайды. Мұның себебі:

- Атмосфераның кедергісі

+ Жердің гравитациялық өрісінің ерекшеліктері

- ҒҰА жылдамдығының өзгеру ерекшеліктері

- Күннің сәулелену әсері

- ҒҰА ұшу биіктігінң өзгерісі

\/

/\

27. Ғарыштық ұшу аппараттарының қалыпты қозғалысының параметрлері Кеплердің заңдарының бірімен түсіндіріледі:

-Т=√³a\µ,r = P \ (1+ e cosv),r = P \ (1+ e cosv)

+G= (1\2) r² (dv\dt), T
- V= (R\r) √ µ r, Т=√³a\µ

- V= (r\ R) √ µ r , V2= (r\ R) √ µ r =11.2 км\с

- V1= (R\r) √ µ r = 7.9 км\с

\/

/\

28.Ғарыштық ұшу аппараттарының (ҒҰА) қалыпты қозғалысы Кеплер заңдары бойынша сипатталады. Кеплердің бірінші заң параметрлері:

-ҒҰА айналу периоды, орбитаның фокальды параметрі

- ҒҰА секторальды жылдамдығы

- Үлкен жарты өс, ҒҰА сызықтық жылдамдығы

- Орбита биіктігі , эксцентриситет

+ Орбитаның фокальды параметрі, эксцентриситет, ҒҰА және Жердің центрі массасының арақашықтығы

\/

/\

29. Ғарыштық ұшу аппараттарының (ҒҰА) қалыпты қозғалысы Кеплер заңдары бойынша сипатталады. Кеплердің екінші заң параметрлері.

- ҒҰА айналу периоды , ҒҰА сызықтық жылдамдығы

+ ҒҰА секторальды жылдамдығы, ҒҰА сызықтық жылдамдығы, ҒҰА және Жердің центрі массасының арақашықтығы

- Үлкен жарты өс Эксцентриситет

- Орбита биіктігі, ҒҰА сызықтық жылдамдығы

- Орбитаның фокальды параметрі

\/

/\

30. Ғарыштық ұшу аппараттарының (ҒҰА) қалыпты қозғалысы Кеплер заңдары бойынша сипатталады. Кеплердің үшінші заң параметрі:

+ Бірінші және екінші ҒҰА айналу периоды, ҒҰА бірінші және екінші өстері

- ҒҰА айналу периоды , ҒҰА және Жердің центрі массасының арақашықтығы

- Бірінші ҒҰА спекторалды жылдамдығы

- Бірінші ҒҰА орбита биіктігі, қос ҒҰА сызықтық жылдамдығы

- Екінші орбитаның фокальды параметрі

\/

/\

31.Жерді алғашқы рет суретке түсірген кемелер:

+ Союз 6, Ландсат 5

-Салют, Восход

- Зонд 7

- Зонд 6, Восток

- Зонд 5

\/

/\

32. Әуеғарыштық түсірілімде пайдаланылатын құралдар:

-зондар, радиолокаторлар

- фотографиялық камера

- теодолиттер

- стереографиялық құралдар

+ радиолокаторлар, GPS, фотографиялық камера

\/

/\

33. Қашықтан бақылау ол:

+ жер бетін және жер қыртысын, бөлек объектілер мен құбылыстарды тіркеу және сараптау

- бөлек объектілер мен құбылыстарды тіркеу және сараптау

- жер бетін және жер қыртысын сараптау

- арнайы фототүсіріс

- фототүсіріс

\/

/\

34. Дискреттік ақпаратты алу үшін, табиғи шағылысқан жарықты тіркесе ол түсіріс:

- активті

-бөлек объектілер мен құбылыстарды тіркеу

- жер бетін және жер қыртысын сараптау

- арнайы фототүсіріс

+ пассивті

\/

/\

35. Дискреттік ақпаратты алу үшін, жасанды электромагниттік сәулені тіркесе ол түсіріс :

+ активті

- бөлек объектілер мен құбылыстарды тіркеу

- жер бетін және жер қыртысын сараптау

- арнайы фототүсіріс

-пассивті

\/

/\

36. Электромагнитті спектр ішіндегі ұзын сәуле:

- сары

+ қызыл

- сарғыш

-жасыл

- қызғылт сары

\/

/\

37. Күн сәулесінен келетін энергияның толқындары:

- 0,0001- 10 мкм

- 0,2-3 мкм

-1-2 мкм

+ 0,3-4,0 мкм

- 0,1-1 мкм

\/

/\

38. Жер - күн сәулесін жинактап қандай энергия толқындарының интервалын көрсетеді:

- 0,0001- 10 мкм

- 0,2-3 мкм

+ 4,0-40 мкм

- 0,3-4,0 мкм

- 0,1-1 мкм

\/

/\

39. Алғашқы радиолокациялық станция қүрған елдер:

- Индия, Ресей, Америка

- Франция, Америка

- Канада

- Мексика

+ Ресей, Америка, Великобритания

\/

/\

40. Көлбеулік орбиталардың түрлері:

-экваторлық, полярлық,

- экваторлық, полярлық,

- полярлық, субполярлық

+ түра, кері

- субполярлық

\/

/\

41. Ұсақ масштабты суреттердің алыну жолдары:

-геостационарлы жер серігінен

+орбиталды станциялардан

- арнайы картографиялық ЖЖС

-36 000 км биік ұшатын жер серіктерінен

-900 км биік ұшатын жер серіктерінен

\/

/\

42. Ғарыш суреттердің төмен айкындауыш қабілеттілігі:

+ L 1 км

- L
- L 0,5 км

- L 1,5 км

-2 см

\/

/\

43. Ғарыш суреттердің орташа айкындауыш қабілеттілігі:

-L 1 км

-L
-L 5 км

- L 1500 км

- 2 см

\/

/\

44. Ғарыш суреттердің жоғарғы айкындауыш қабілеттілігі:

- L 1 км

- L
-L 5 км

+ L
- 5 см

\/

/\

45. Радиолокациялық түсірістің қасиетті:

- сәуленің өту мүмкіншілігі өте жоғары

-жарықтан сәулесіз ақпарат алу

-жерді еңістеуінің әсері

- топырақ грунттарының ылғалдылығында сәулелердің қабылдануы

+ауа райы жағдайларына қарамастан ақпарат алу

\/

/\

46. Ландшафттардың барлық элементтері әр түрлі болып келесі суреттерде бейнеленеді:

-ортопланда

- биіктен түсірілген суретте

- фотопланда

- әуесуретте

- ғарыштық суретте

\/

/\

47. Ғарыштық суретте орман арқылы өтетін өзенді ажырататын көрсеткіштері:

+түсі бойынша

- құрлымы

-көлемі

- пішіні

- құрлысы

\/

/\

48.Сканерлі суреттердің түрлері:

-түрлі-түсті

+ спектрозональды

- ақ-қара

- оптикалық

- оптикалық-механикалық

\/

/\

49. Landsat серігінің ETM+ серіктік сенсорынын панхроматтык зонасының спектр көрсеткіштері:

- 480нм

- 650 нм

+0,52-0,90мкм

- 10,4-12,5 мкм

- 235 нм

\/

/\

50.ҒҰА орбитасының элементі деп…

- Кеңістікте орбитаның жазықтық жағдайын бірқалыпты (бірорынды) анықтайтын, параметрлер

- Орбитаның жазықтық өлшемін және формасын бірқалыпты анықтайтын параметрлер

- Орбитадағы ҒҰА жағдайын бірқалыпты анықтайтын, элементтер

+Кеңістіктегі ҒҰА жағдайын бірқалыпты анықтайтын параметрлер

- Орбита бойынша ҒҰА қобалжу қозғалысының параметрлері

\/

/\

51.Қандай мәнінде айналмалы орбитаның формасы эллипс:

- e = 1;

- e > 1;

+0
-e > 0;

-e = 0.

\/

/\

52.Қандай мәнінде айналмалы орбитаның формасы шеңбер:

- e = 1;

- e > 1;

-0
-e > 0;

+e = 0.

\/

/\

53. Экваторлық орбитаның көлбеу бұрышының мәні:

- і =45°;

+ i=0

- i=85°;

-i=105°;

- i=180°

\/

/\

54.Жерді зондау кезінде қандай биіктіктер жие қолданады:

- 100-500 км, 600-2000 км, 36000 км

+ 200-600 км , 600-2000 км, 36000 км

- 600-2000 км, 36000 км , 40000 км

- 200-600 км , 36000 км, 40000 км

-100-500 км, 600-2000 км, 40000 км

\/

/\

55.Жіктеу әдісі бойынша сканерлеудің қай түрі, сканерлеудің жылдамдығын төмендетеді:

-Бір элементті жолды–тура сызықты

- Сканерлеудің бағытына перпендикулярлы бейімделген сәулешығару қабылдағышының сызғышы көмегімен, параллельді

+Сканерлеу бағытына тура биімделген сәулешығару қабылдағышының сызғышы көмегімен, параллельді

-Тізбекті бір элементті

-Тізбекті көп элементті

\/

/\

56.Ұшу бағыты бойынша сканерлі түсірістің кадрын қалыптастыру қандай жағдайда жүргізіледі:

-Сканердің жылжымалы механикалық торлары көмегімен

-Детекторлы сызғыш көмегімен

-Айналу айнасы көмегімен

- Платформаның айналыс көмегімен

+ Орбита бойынша ҒҰА ілгермелі қозғалысы көмегімен

\/

/\

57.Бір жолды сканерлеу периодын анықтау формуласы:

-W / L
- S
-2Htgw;

+L
-w/w
\/

/\

58.Радиолокациялық түсірісте қолданылатын электромагниттік ауытқудың жұмыс диапазоны:

-Ка (0,1–0,27 мкм), Х(0,27–0,40 мкм), L(0,4–0,8 мкм)

- Ка (0,27–0,40 мкм), Х(0,4–0,8 мкм), L(0,8–15 мкм)

- Ка (0,4–0,8 мкм), Х(0,8–15 мкм), L(0,8–30 см)

- Ка (0,8–1,1 мкм), Х(3–5 мкм), L(8–14 мкм)

+Ка (0,8–1,1 см), Х(2,4–9,8 см), L(15–30 см)

\/

/\

59. ҒҰА қозғалысының бағыты бойынша орбита бөлінеді:

-геостационарлы, дөңгелек

- көлбеулік, эллипстік,

- экваторлық, көлбеулік

- дөңгелек, гиперболалық

+ тура және кері

\/

/\

60. Орбитаға ҒҰА-ның қозғалысы батыстан шығысқа өтетін, яғни Жердің айналу бағытымен сәйкес келетін орбиталар бағыты:

-геостационарлы

- кері

- экваторлық

- гиперболалық

+ тура

\/

/\

61. Орбита бойынша ҒҰА қозғалысы бағынады:

- Түсіріс биктігіне

- координат жүйесінің остеріне

+ аспан механикасының заңына

- геодезиялық және ғарыштық заңына

- Жердің массасының центріне

\/

/\

62.Жер бетіне қатысты шеңберлі орбитадағы қашықтықтан зонттаудың ғарыштық ұшу аппараттарының жылдамдығын есептеуге қажетті параметрі:

+ Жердің радиусы мен гравитациялық параметрлері, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы

- ҒҰА және пергей нүктесі аралығы, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы

- ҒҰА және апогей нүктесі аралығы, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы

- Түсіріспен қамту жолақтарының аралығы, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы, эксцентриситет

- Апогей және пергей нүктелер аралығы, спектральды шешімділік

\/

/\

63. Жер бетіне қатысты эллипсті орбитадағы қашықтықтан зондтаудың ғарыштық ұшу аппараттарының жылдамдығын есептеуге қажетті параметрі:

- Апогей және пергей нүктелер аралығы, спектральды шешімділік

- ҒҰА және пергей нүктесі аралығы, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы

- ҒҰА және перцентр нүктесі аралығына, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы

- Түсіріспен қамту жолақтарының аралығына, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы

+ Жердің гравитациялық параметрлері, ҒҰА және Жердің массасының центрі аралығы, эксцентриситет

\/

/\

64. Қашықтық зондтаудың ғарыштық ұшу аппраттарының орбита жазықтығының еңіс бұрыш Жер бетінің қандай ендігің сфералық жолағында түсіріс мүмкін болатынын анықтайды. Қазақстан аумағын толық түсіріспен қамтамасыз ететін орбитаның жарамды еңіс бұрышының (i) мәні:

- 15°,25°,55°

- 35°,45°,55°

- 45°,65°,75°

+ 88°89°90°

- 101°,195°,270°

\/

/\

65. Уақыттың әрбір сәтінде қалыпсыз күштердің әсері болмаған жағдайда ҒҰА кепплерлік орбитада орналасып жаңа орбита құрайды, яғни ол орбита:

-геостационарлы

- кері

- оскулир

- тура

+ нақты

\/

/\

66. Уақыттың әрбір сәтінде қалыпсыз күштердің, әсерімен ҒҰА-ның орналасқан нақты орбитасы, яғни ол орбита:

-геостационарлы

- кері

+ оскулир

- нақты

- тура

\/

/\

67. Аспан механикасындағы қалыпсыздық бөлінеді:

+ғасырлық, ұзақ және қысқа мерзімді

- ғасырлық мерзімді

- ұзақ және қысқа мерзімді

- тәуліктік және жылдық мерзімді

- жылдық мерзімді

\/

/\

68. Жердің қашықтықтан зонтаудың ғарыштық ұшу аппараттарының орбиталарының қойылатын баллистикалық талаптар ерекшеліктер:

- орбитаның қатаң шеңберлі пішіні

+ гелиосинхронды, квазисинхронды, полярға жуық орбиталар

- геостанционарлық орбиталар

- орбиталар гиперболдық, параболалық пішіні

- Экваторға жуық орбиталар

\/

/\

69. ЖҚЗ ҒҰА ұшуларының баллистикалық шарттарына мыналар жатады:

-түсіріс апаратурасы мен қармау жолағы, орта статистикалық метеожағдайы

-қармау жолағын көлденең жабу, шолудың сфералық белдеуі ендігінің мәні

-түсіру масштабы мен оның тербелістері, берілген түсіру қабілеті

-зерттелетін аудандардың талап етілетін жарықтығы

+барлығы

\/

/\

70. Қамту ауқымының қабілетіне, қармау жолағының шамасына, түсіру масштабына, ЖҚЗ пайдалану мерзіміне ықпал етеді-ол:

- берілген уақыттық шешімділік

- берілген спектральды шешімділікті

- берілген кеңістік шешімділікті қамтамасыз ету

+ орбитаның биіктігі

- түсірістер арасындағы бойлық жабылуы

\/

/\

71.Жер бетіндегі аудандарды түсіріспен қамтамасыз ету арнайы техникалық шарттар бойныша жүргізледі. Жерді қашықтықтан зондтаудың ғарыштық аппаратының орбитасының квазисинхронды принципін сақтау – бұл:

- Берілген уақыттық шешімділікті қамтамасыз ету

- Берілген спектральды шешімділікті қамтамасыз ету

+ Түсіріс маршуттарының арасын бойлық жабылумен қамтамасыз ету

- Берілген түсіріс масштабымен қамтамасыз ету

- Түсірістер арасындағы бойлық жабылумен қамтамасыз ету

\/

/\

72. Жер бетіндегі аудандарды түсіріспен қамтамасыз ету арнайы техникалық шарттар бойныша жүргізледі. Жерді қашықтықтан зондтау кезіндегі ғарыштық ұшу аппараты орбитасының гелиосинхронды принципін ұстану:

- Кеңістіктің барлық жерлері түсіріс жолақтарымен қамтамасыз ету

+ Түсірістің тұрақты уақыттылығын қамтамасыз ету

- Түсіріс маршуттарының арасын бойлық жабылумен қамтамасыз ету

- Түсірістің берілген масшатбпен қамтамасыз етілуі

- Түсірістің арасындағы бойлық жабылумен қамтамасыз ету

\/

/\

73. Жер бетіндегі аудандарды түсіріспен қамтамасыз ету арнайы техникалық шарттар бойныша жүргізледі. Жерді қашықтықтан зондтау кезіндегі ғарыштық ұшу аппараты орбитасының шеңберге жуық принципін ұстануы:

- Жарықтандырудың тұрақты шарттарын қамтамасыз ету

- Түсірістің тұрақты уақыттылығын қамтамасыз ету

- Кеңістіктің барлық жерлері түсіріс жолақтарымен қамтамасыз ету

+ Орбита жазықтықтарын айналуы мен терминатордың бір бағыт айналу қамтамасыз ету

- Түсіріс маршуттарының арасын бойлық жабылумен қамтамасыз ету

\/

/\

74. Ғарыштан Жерді қашықтық зондтау жобалау кезінде бірнеше ерекшеліктері ескеріледі. Ұшудың баллистикалық шартты:

- Ғарыштық ұшу аппаратының жылдамдығы

- Орбитаның шығыс түйінің бойлығы

+ шолудың сфералық белдеуі ендігінің мәні

- Түсірістің спектральды шешеімдігілі

- Түсіріспен бойлық жобалау мәні

\/

/\

75.Дүние жүзінде ең кең таралған ғарыш серігінің суреттері:

- Союз-22

- Метеор

- ГЛОНАСС

+ Landsat

-GPS

\/

/\

76. Жерді алғаш рет суретке тусірген кемелер:

+ Зонд 6

- Ландсад 7

- Лансад 4

- Ландсад 5

- Союз 6

\/

/\

77. Бұрынғы КСРО-да 1971-1980 жж. табиғат ресурстарын зерттеуге арналған жер серіктері:

- Космос-1685

- Земля-1680

+ Метеор- Природа

- Спутник-1589

- Космос-1677

\/

/\

78. Биіктігі бойынша көп қолданылатын орбита биіктігі:

- 800км жоғары

+ 36000-40000 км

- 60000-80000 км

- 10-15 км

- 200км

\/

/\

79. Көрінетін диапазондағы мөлдір терезе:

- 0,2-3 мкм

- 3,1-5,1 мкм

- 4,1-4,8 мкм

+ 0,3-1,3 мкм, 3-5 мкм

- 3,1-9,6 мкм

\/

/\

80. Электромагнитті спектр ішіндегі ең ұзын сәуле:

+ қызыл

- сары жасыл

- көк

- жасыл

- сарғыш

\/

/\

81. Жоғары жиілікті диапазон толқындары өлшенетін көрсеткіштер:

+ см-дм

- дм-м

- км-м

- см-мм

- дм-мм

\/

/\

82. Оптикалық толқындар қамтитын көрсеткіштер:

- 10000мкм

- 15000мкм

- 30000мкм

+ 0,01мкм

- 2000мкм

\/

/\

83. Ғарыштық кемелер пайдаланатын топтарға кірмейтін орбиталар:

- планетааралық

- суборбитальды

- экспедициялық

- планета үстіндегі

+ метеорологиялық

\/

/\

84. Бұлттардың нысандар үстінде тұратын күндер саны:

+3,4, 5 күн

-7, 9 күн

- 1апта

- 13күн

- 1,4 күн

\/

/\

85. Маршрутты түсірілім:

- ізі бойынша түсіріледі

- камералық түсіріс

- нақты нысанды түсіру

- далалық тусіріліс

+ жол бойынша түсіріліс

\/

/\

86. Атмосфералық рефракция:

- сәулелердің таралуы

- сәулелердің атмосферада таралуы

+ сәулелердің майсуыы

- сәулелердің нысанға сіңіуі

- сәулелердің өтіп кетуі

\/

/\

87. Радиолокациялық суреттер көбінесе келесі жағдайда қолданылады:

- геодезиялық зерттеуде

+ мұхиттық зерттеулерде

- жануарларды зерттеуде

- метерологиялық зерттеуде

- математикада

\/

/\

88. Ғарыштық түсірілім кезінде:

- инфрақызыл сәуле

+ интегралды жарықтың коэффициенті

- ультрамагнитті толқындар

- жарық диапазоны

- электромагнитті толқындар

\/

/\

89. Алғашкы ғарыш серіктері ұшкыш биіктік:

+800км

- 100км

- 500км

- 1500км

-2500км

\/

/\

90. Электромагнитті спектр ішіндегі ен кыска сауле:

- сарғыш\

- жасыл

- кызыл

+ когілдір

- сары

\/

/\

91. Жасанды түрде үш түсті араластырып ак түу алу жолы:

- когілдір, жасыл, кызыл

-сарғыш, жасыл, кызыл

+ көк, кызыл, жасыл

-көк, кызыл, когілдір

-көк, когілдір, жасыл

\/

/\

92. Кашыктыктан Зондтау жуйесің дамуы келесі факторлармен аныкталады:

+ электронды есептегіш техникасынын компьютерлік технологиялары

- акпарат алу мамандардын кобеюуімен

- география ғылымынын дамуы

- картография мамандарыф жумыс жасауы

- табиғатты пайдалану әдістері

\/

/\

93. Ұшкышсыз кемелерге арналған орбиталар биіктігі:

- 600-800км

-1000-1500км

-600-900км

+ 100-500км

- 36000-40000км

\/

/\

94. Ғарыштық суреттердегі елді-мекенді анықтау белгісі:

+ геометриялық пішіні бойынша

- түсі арқылы

- көлемі арқылы

- өзендер арқылы

- түрі арқылы

\/

/\

95.Ғарыштық ұшу аппараттарының орбита элементтерін анықтау үшін түрлі нүктелер сызықтар аспан сферасының жазықтықтары пайдаланылады. Орбитаның шығыс түйінінің бойлығын анықтаушы сфера элементі:

+ аспан экваторының жазықтығы, түйіндер сызығы, көктемгі күн теңелуінің нүктесі

- эксцентриситет, көктемгі күн теңелуінің нүктесі

- көктемгі күн теңелуінің нүктесі, үлкен жарты өс

- апогей және перицентр нуктесі

- перигей нүктесі, үлкен жарты өс

\/

/\

96.Ғарыштық ұшу аппараттарының орбита элементтерін анықтау үшін түрлі нүктелер сызықтар аспан сферасының жазықтықтары пайдаланылады. Көктемгі күн теңелу нүктесін анықтауға арналағн сфераның бір элементі:

- түйіндер сызығы, үлкен жарты өс

- орбита және аспап экваторының жазықтықтары

+ аспан экваторының және эклиптика жазықтықтары, түйіндер сызығы

- апогей және перицентр нүктелері

- аспан экваторы және эклиптика жазықтығы

\/

/\

97.Тармақ аралық интервал дегеніміз:

+ фотографиялаудың көлденең базисі, трасса аралығындағы қашықтық

- фотографиялаудың бойлық базисі

- аэроғарыштық көріністер масштабы

- жолағы арасындағы қашықтық

- түсіріс биіктігі

\/

/\

98.Кеңістік рұқсаттылық жақсаруы- топографиялық картаны жаңарту мен құру үшін оларды қолдану мүмкіндігін кеңейту рұқсат ету мүмкіндігі негізгі фактор. ЖҚЗ ҒҰА ірі масштабты картографиялауда қажетті:

- Ресурс-О, LANDSAT

+ GeoEye, WorldView, Pleiades

- SPOT, Ресурс-Ф

- NOAA

- RADARSAT

\/

/\

99.ЖҚЗ дамуы тарихында әртүрлі аэроғарыштық түсіріс әдістері мен түрлері қолданылады. Қазіргі уақытта қолданылмайды:

+ аналогты фотографиялық

- сканерлі оптика-электронды

- сканерлі оптика-механикалық

- оптика-электронды

- радилокациондық синтезделген апертура

\/

/\

100.Жер серіктерінің қызмет атқару мерзімі жерді қашықтықтан зондтау тәсілдеріне, жердегі қабылдау станцияларына және мәліметтерді жіберу құрылғыларының болуына және т. б факторларға байланысты. ЖҚЗ 1 ай мерзімінде жұмыс істеуі-бұл :

- оптикалық-электронды түсіру жүйелерімен жабдықталған жер серіктері

- радилокациялық түсіріс жүйелерімен жабдықталған жер серіктері

- Radarsat

- Landsat

+ aналогты фотокамералармен жабдықталған жер серіктері

\/

/\

101.Ғарыштық ұшу аппаратының ЖЖС айналу себебі:

+ бірінші ғарыштық жалдамдыққа жеткенде

- екінші ғарыштық жылдамдыққа жеткенде

- үшінші ғарыштық жылдамдыққа жеткенде

- ҒҰА жылдамдығы 23 км/с жеткенде

- ҒҰА жылдамдығы 11,2 км/с жеткенде

\/

/\

102.Орбиталардың бірнеше типтері болады: шеңберге жуық , полярға жуық, экваторға жуық, геостационарлы. Геостационарлы орбитаның шарты:

- орбитаның биіктігі 20 000 км, орбитаның еңіс бұрышы 90 градус

- орбитаның биіктігі 26 000 км, ҒҰА қозғалыс бағытының Жердің айналу бағытына теңесуі

- ҒҰА қозғалысының Жердің айналу бағытына қарама-қарсы бағыты

+ орбитаның биіктігі 36 000 км, ҒҰА жылдамдығының Жердің айналу жылдамдығына теңесуі

- ҒҰА жылдамдығының екінші ғарыш жылдамдығына теңесуі

\/

/\

103.Орбита жазықтықтарының еңіс бұрышы Жер бетін түсіріспен сфералық жолақ бойынша қамтуды анықтайды. Жердің экваторлық аумағындағы мониторинг есептерін шешу кезіндегі ҒҰА орбиталарының еңіс бұрышы :

+ 0,1,2 градус

- 1, 89градус

- 2, 90градус

- 44,45 градус

- 45,46 градус

\/

/\

104. Қашықтықтан зондтау мәліметтеріне сұраныстың өсуіне әсер ететін факторлар:

- Дүниежүзілік экономика дағдарысынның мәселелері

- Дүниежүзілік қаржылық жүйе мәселері

- Аймақтық қақтығыс, этнографиялық мәселері

- Әуелеттік қақтығыс, экономикалық мәселері

+ Қоршаған орта, табиғи ресурстар мониторинг мәселері

\/

/\

105. Жерді қашықтықтан зондтаудың дамуына ықпал еткен білім мен техника саласындағы жетістіктер:

- Ғарыштық геодезия саласындағы жетістіктер

- геодезиялық астрономия саласындағы жетістіктер

- Картография саласындағы жетістіктер

- Қашықтықтан зондтау мәдеметтеріне ашық коммерциялық қол жетілімдік

+ Сандық түсіру камераларын шығару

\/

/\

106. Қашықтықтан зодтау жүйесінің жетілдіруі ғарыштық түсірістерге байланысты шешілетін есептерді көбеюіне алып келеді. Топографиялық картаны құру және жаңартуға мүмкіндіктерді артыратын негізгі фактор:

+ Кеңістіктік шешілімдігін диапазоның 0,4 -1,0 м дейін кеңңюі

- Кеңістіктік шешілімдігін диапазоның 0,4-1,9 м дейін кеңеюі

- Кеңістіктік шешілімдігін диапазоның 1 тәулікке кеңеюі

- Спектрлік шешілімдігін диапазоның 0,4-0,8 мкм кеңеюі

- Спектрлік шешілімдігін диапазоның 0,4-1,8 мкм кеңеюі

\/

/\

107.Қашықтықтан зондтау мәліметтермен көптеген есетерді шешу ғарыштық түсіріс мәліметтерін алудың шапшандылығын талап етеді, ал олардың қамтиды:

+ Түсірістің сандық технологиясын қолдану

- Түсірітің аналогты технолагиясын қолдану

- Түсірістің фотографиялық аналогтық әдісін қолдану

- Түсірістің мәліметтерін өңдеуге аналогтық технологиясын қолдану

- Зерттеудің контактілі әдісін қолдану

\/

/\

108. Ғарыштан қашықтықтан зондтау арқылы қоршаған ортаның мониторингісін жүргізу:

- Обьекттің статикалық параметр жағдайын айына 1 реттен кем емес цикілімен анықтау

- Обьекттің статикалық параметр жағдайын айына 2 реттен кем емес цикілімен анықтау

- Обьекттің статикалық жағдайын айына 2 реттен кем емес цикілімен бақылау

+ Обьекттің динамикалық жағдайын үздіксіз бақылау

- Обьекттің статикалық жағдайын белгіленген циклда бақылау

\/

/\

109.Қашықтықтан зондтау ғарыштық технологиясы келесі мәселелерді шешуге тиімді:

- Үлкен аумақты учаскелерді ірі масштабты картографиялау (1:1000 ірі)

- Мегаполистің жергілікті аумағын ірімасштабта (1:500) карографиялау

- Қалаларды зерттеу

+ Қоршаған ортаның ғаламдық өзгерісін зерттеу

- жағдайлар зоналарының мониторингі

\/

/\

110.Жердің табиғи ресурстары:

- Елді мекен пункттері

+ Жер, ауа, өсімдік және жануарлар әлемі

- Аспан сферасы, көліктік қатнас

- Энергетика обьектілері

- ландшафт

\/

/\

111. ХХ ғасырдың ортасында ғарыштық технологияны игеруде пайдаланатын тәсіл:

+ Аналогты, спектрозоналы фотографиялық

- Оптикалық –электронды сканерлік

- Оптикалық – механикалық сканерлік

- Оптикалық – электрондық, лазерлік

-Синтезделген апертуралы радиолокациялық

\/

/\

112. Радиометриялық шешімділік:

+ Қабылдау сәуленің динамикалық диапазоны

- Қабылдау сәуленің спектральды диапазоны

- Түсірістің мерзімдік диапазоны

- Түсіріс циклі

- Сәулеленуді қабылдауыш пішіні

\/

/\

113.Ғарыштық суреттерді түсірістің спектральды диапазоны бойында классификациялау:
+ көрінетін, жақын және жылы инфрақызыл диапозондағы, радиодиапазондағы түсіріс

- фототелевизиондық ,сканерлік

- радиолокациялық түсіріс

-фотографиялық, радиодиапазондағы түсіріс
- көрінетін , телевизиондық түсіріс

\/

/\

114.Алыну технологияларына байланысты ғарыштық түсірістерді жіктеу:
- көрінетін, жақын инфрақызыл диапозондағы түсіріс

- жылы инфрақызыл диапозонды түсіріс

- радиодиапазондағы түсіріс,сканерлік

+ фотографиялық, радиолокациялық, сканерлік
- түрлі түсті, спектрозоналы
\/

/\

115.Масштабтары бойынша ғарыштық түсірістерді жіктеу:

- ірі

- орташа, ірі

- ұсақ

+ ұсақ, орта, ірі

- түрлі
\/

/\

116.Шолулары бойынша ғарыштық түсірістерді жіктеу:

+ ғаламдық, аймақтық, локальды

- жергілікті

- аймақтық, локальды

- жергілікті, локальды

- локальды
\/

/\

117.Кеңістік шешімділіктері бойынша ғарыштық түсірістерді жіктеу:

- микрошешімділікті

- мультимасштабты

+ төмен, орта, өте жоғары шешілімдікті

- ұсақ шешімділікті

- локальды
\/

/\

118. Қашықтан зонттау әдістері электромагниттік сәулелену қасиетін қолдауға негізделген.Электромагниттік сәулелену параметрі:

-Фаза, Масса

-Масса, қуат, фотон энергиясы

- Гравитация, фотон энергиясы

+ Толқын ұзындығы, жиілік, фотон энергиясы

-Кернеу, қуат

\/

/\

119. Электромагниттік сәулеленудің энергетикалық сипаттамасының сеебі сәулелену заңына негізделген. Стефан-Больцман заңына кіретін параметлері:

- Абсолютті қара дененің энергетикалық жарықтырылған спектрлік тығыздығы (АҚД)

- Толқын ұзындығы

- Оптикалық диапазонда күн сәулесінің энергиясының таралуы

- Дененің жұту қасиетті

+ Абсолютті қара дененің өзіндік температурасы

\/

/\

120. Электромагниттік сәулеленудің энергетикалық сипаттамасының есебі сәулелену заңына негізделген. Планк заңына кіретін параметрлері:

+ Толқын ұзындығы, абсолютті қара дененің энергетикалық жарықтырылған спектрлік тығыздығы (АҚД)

- АҚД толық жіберу қаблеттілігінің максимал мәніне сай толықн ұзындығы

- Дененің жұту қасиетті

- АҚД интегралды сәулелендіру қабілеті

-АҚД өзіндік температурасы

\/

/\

121. Электромагниттік сәулеленудің энергетикалық сипаттамасының есебі сәулелену заңына негізделген.Вин заңына кіретін параметрлер:

- Абсолютті қара дененің энергетикалық жарықтырылған спектрлік тығыздығы (АҚД)

+ Толқын ұзындығы, АҚД толық жіберу қаблеттілігінің максимал мәніне сай толқын ұзындығы

- Оптикалық диапазонда күн сәулесінің энергиясының таралуы

- АҚД интегралды сәулелендіру қабілеті

-АҚД өзіндік температурасы, дененің жұту қасиетті

\/

/\

122. Элетромагниттік сәулеленудің энергетикалық сипаттамасының есебі сәулелену заңына негізделген. Кирхгоф заңына кіретін параметрлер:

-Дененің энергетикалық жарықтылығы, дененің жұту қасиетті

+ АҚД толық жіберу қаблеттілігінің максимал мәніне сай толқын ұзындығы, дененің энергетикалық жарықтылығы мен жұту қасиетті

- Оптикалық диапазонда күн сәулесінің энергиясының таралуы

- АҚД интегралды сәулелендіру қабілеті, дененің энергетикалық жарықтылығы

-АҚД өзіндік температурасы, толқын ұзындығы

\/

/\

123. Элетромагниттік сәулеленудің энергетикалық сипаттамасының есебі сәулелену заңына негізделген. Ламберт заңына кіретін параметрлер:

-Дененің энергетикалық жарықтылығы, дененің жұту қасиетті

- Толқын ұзындығы, дененің жұту қасиетті

- Оптикалық диапазонда күн сәулесінің энергиясының таралуы

- АҚД интегралды сәулелендіру қабілеті

+АҚД өзіндік температурасы, АҚД толық жіберу қаблеттілігінің максимал мәніне сай толқын ұзындығы, дененің жұту қасиетті


перейти в каталог файлов


связь с админом