Главная страница

пит-на-екз МЛ 13-14. Алгебра висловлень


Скачать 39,5 Kb.
НазваниеАлгебра висловлень
Анкорпит-на-екз МЛ 13-14.doc
Дата14.03.2018
Размер39,5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлапит-на-екз МЛ 13-14.doc
ТипДокументы
#67013
Каталогroma_zorivchak

С этим файлом связано 33 файл(ов). Среди них: 4.jpg, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.doc, dkr-difury-33gr.doc, 6.jpg, ІНСТРУКТАЖ СТУДЕНТАМ .doc, 3.jpg, 5.jpg, 1 ЛЕКЦІЯ значення історії педагогіки, зародже...doc, 4_3-4_4.docx и ещё 23 файл(а).
Показать все связанные файлы

Алгебра висловлень

 1. Логіка, як наука. Особливості логіки

 2. Етапи розвитку логіки. Логіка в Україні.

 3. Алгебра висловлень. Висловлення. Операції над висловленнями.

 4. Алфавіт. Формула. Правила скорочення в АВ. Підформула.

 5. Типи формул алгебри висловлень. Основні тавтології (ТІ-формули).

 6. Способи утворення формул (правило підстановки, висновку). Приклади. Зв’язки між формулами в АВ.

 7. Рівносильність формул АВ. Критерій рівносильності(теорема).

 8. Основні рівносильності (теорема).

 9. Логічно суперечна, сумісна, протилежна формула в АВ. Правило заміни (теорема). Наслідки.

 10. Проблема вирішення в алгебрі висловлень( таблиці, мірк. від прот.).

 11. Елементарна кон’юнкція, КНФ, ДКНФ. Теореми. Зведення формули до КНФ, ДКНФ.

 12. Елементарна диз’юнкція, ДНФ, ДДНФ. Теореми. Зведення формули до ДНФ, ДДНФ.

 13. Двоїста формула. Закони двоїстості (леми, теорема)

 14. Логічне слідування на базі алгебри висловлень (Міркування, наслідок, критерій, основні властивості, теорема про рівносил. формул)

 15. Основні правила виводу, сумісність, критерій сумісності, суперечність в АВ.

 16. Застосування алгебри висловлень в теорії комбінаційних схем (РКС)

Числення висловлень

 1. Побудова формалізованих теорій. Алфавіт ЧВ. Формула ЧВ (пропозиційна, схема).

 2. Парадокси.

 3. Аксіоми ЧВ. Вивідна формула. Правила виводу ЧВ (підстановки, висновку). Приклади.

 4. Приклади доведень в численні висловлень ├ (АВ) (АА), ├АА

 5. Вигідність з гіпотез в ЧВ. Метатеорема дедукції. Наслідки.

 6. Додаткові правила виводу в ЧВ. Приклади(силогізму, перестановки умов, розв’язування умов, зв’язування умов з доведенням)

 7. Рівносильність формул в ЧВ. Метатеорема. Метатеорема основні рівносильності. Метатеорема про вивідності –доведення. Метатеорема (основна рівносильність)

 8. Зв'язок між формулами АВ і формулами ЧВ. Методи доведення теорем (алгебраїчний, редукції, Куайна) в ЧВ.

 9. Несуперечність, повнота і розв'язність ЧВ. Незалежність системи аксіом ЧВ.

 10. Інші аксіоматизації числення висловлень.

Логіка предикатів

 1. Суб’єктно-предикатна структура. N – місний предикат. Множина задання, істиності,.

 2. Класифікація предикатів (ті, тх, н, в). Теорема. Логічний наслідок предиката, рівносильні предикати.

 3. Логічні операції над предикатами. Теорема(про мн. Істин)

 4. Квантори загальності та існування. Порядок слідування кванторів.

 5. Алфавіт, терм, формула логіки предикатів. Інтерпретація формул. Модель

 6. Логічно загальнозначущі формули. Теореми. Основні ЛЗЗ формули ЛП.

 7. Рівносильність формул. Критерій логічного слідування, рівносильності в ЛП.

 8. Теорема основні рівносильності та приклади доведення.

 9. Вивідна формула. Правила виводу. Приклад.

 10. Зведена та випереджено нормальна форми ЛП.

 11. Проблема вирішення в логіці предикатів.

 12. Типи теорем. Проста і складна теореми. Зв’язок між теоремами.

 13. Необхідні і достатні умови з погляду логіки

Математичні теорії першого порядку (Числення предикатів)

 1. Побудова теорії першого порядку. Алфавіт, терм, формула. Аксіоми (власні, логічні). Модель. Приклади ЧП.

 2. Правила виводу. Вивідна формула. Вивід. Окремий випадок ТІ формули АВ. Метатеорема.

 3. Метатеорема дедукції. Доведення в теоріях першого порядку: х1х2 (х2 х1 (.

 4. Формальна арифметика

Елементи теорії алгоритмів

 1. Поняття алгоритму. Необхідність уточнення поняття алгоритму. Типи уточнень.

 2. Обчислювальні функції. Частково-рекурсивні функції. Гіпотеза Черча.

 3. Машини Тюрінга. Операції з машинами. Гіпотеза Тюрінга.

 4. Нормальні алгоритми Маркова. Гіпотеза Маркова.

перейти в каталог файлов
связь с админом