Главная страница
qrcode

пр. Методика вивчення розділу Будова слова


Скачать 22,07 Kb.
НазваниеМетодика вивчення розділу Будова слова
Дата06.11.2019
Размер22,07 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлапр.docx
ТипПовідомлення
#109225
Каталог

Практичне заняття

Тема: Методика вивчення розділу “Будова слова”

Мета:

- актуалізувати знання студентів про методику вивчення розділу “Будови слова”, закріпити знання і навички будови слова;

- формувати вміння добирати навчальні матеріали до уроку; розвивати спостережливість, креативне мислення;

- виховувати культуру спілкування і культуру спілкування.

Методи і прийоми навчання:

Традиційні – бесіда,

Нетрадиційні (інтерективні) – метод нарощування, метод анаграми, кросворд

Форми організації навчання: індивідуальна, робота в парі, робота в групі.

Обладнання:
роздатковий матеріал, підручник українська мова 3 клас,

Ключові поняття теми: префікс, корінь, суфікс, морфема, закінчення, основа

Хід заняття

І. Вступна частина.

Доброго вечора, шановні колеги.

Сьогоднішнє заняття мені хотілося розпочати з побажань вам творчого натхнення, та гарного настрою.

Теоретична частина
Повідомлення теми і мети заняття.
Тема сьогоднішнього практичного заняття звучить так: Методика вивчення розділу “Будова слова”.
  Актуалізація знань студентів
  Зараз ми пригадаємо основні терміни “Будови слова”, розвязавши даний кросворд. ( сам кросворд малюю на дошці, або просто опитую)


  п
  р
  е
  ф
  і
  к
  с


  к
  о
  р
  і
  н
  ь
  с
  у
  ф
  і
  к
  с


  м
  о
  р
  ф
  е
  м
  и


  с
  п
  і
  л
  ь
  н
  о
  к
  о
  р
  е
  н
  е
  в
  і


  з
  а
  к
  і
  н
  ч
  е
  н
  н
  я
  о
  с
  н
  о
  в
  а


  Значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.
 1. Спільна частина споріднених слів, яка виражає їх поняттєве значення.
 2. Значуща частина слова, яка стоїть після кореня.
 3. Найменші значущі частини слова.
 4. Слова, які мають однаковий корінь, але різне лексичне значення.
 5. Змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення.
 6. Частина змінюваного слова, яка виражає його лексичне значення.
  Ключове слово нашого кросворду «пісенна», бо українська мова є саме такою. А які ще епітети ви можете дібрати до української мови.

  ІІ. Основна частина

  Практична частина

  Мета: виконати практичні завдання і навчитися застосовувати застосовувати різні види вправ та завдань у роботі.

  Завдання 1

  Робота в групі
  Мета: розвивати вміння аналізувати та узагальнювати подану інформацію.

  Завдання:
  Перейдіть за посиланням та прочитайте інформацію (QR код, або посилання кожному роздам)
 7. Проаналізуйте і виділіть найголовніше. Та створіть схематично карту знань по даній темі.
 8. Підготуйте коротку презентацію вашої карти.
  Підсумок: під час виконання завдання вчилися аналізувати та узагальнювати інформацію, та схематично її зображувати.

  Завдання 2

  Робота в парі
  Метод нарощування ( зразок в таблиці)

  Мета: формувати вміння за допомогою одного кореня утворювати нові слова

  Завдання:
  Прочитайте слово.
 9. Визначте корінь у слові.
 10. Утворіть нові слова з цим коренем.
 11. Кожне утворене слово розібрати за будоваю.
 12. Скажіть, чи можна використати таку вправу на уроці?
  Підсумок: під час виконання завдання вчилися утворювати нові слова з оним коренем, а також розбирати слова за будовою.

  Завдання 3

  Робота в групі
  Мета: розвивати вміння самостійно добирати та створювати доцільні вправи до уроків.

  Завдання:
  Перегляньте підручник 3 класу, де вивчається “Будова слова”.
 13. Складіть власні цікаві вправи для 3 класу. (тема за вибором)
  Чому саме ці вправи доцільно використати на уроці?
   Розробіть фрагмент уроку для 3 класу де б ви застосували власні вправи.(тема за вибором)
  1. Фрагмент уроку продемонструвати перед групою.
   Підсумок: під час виконання завдання вчилися творчо розробляти цікаві та доцільні вправи та завдання до теми.

   Завдання 4

   Метод анаграми ( зразок наведений знизу в таблиці)

   Мета: розвивати й удосконалювати вміння визначати: префікс, суфікс, корінь, закінчення та основу.

   Завдання:
   Перегляньте слова.
  2. З першого слова перший звук запиши буквою,а з другого слова – другий звук запиши буквою і т.д.
  3. В утворених словах визначити, префікс, суфікс, корінь, закінчення та основу.
   Підсумок: під час виконання завдання вчилися використовувати даний метод, та удосконалювали вміння визначати префікс, суфікс, корінь, закінчення та основу.

   Загальний підсумок

   ІІІ. Заключна частина

   Підсумки

   1.Підсумкова бесіда

   1. Що я навчилася на цьому занятті….

   2. На наступному занятті хотіла б почути ……

   2.Самостійна робота

   Складіть пам’ятку для учнів до розділу: “Будова слова” для 3 класу.
 14. Завданя 2

  Наприклад:

  Ліс

  Лісочок

  Лісовий

  Пролісок

  Узлісся

  Слова: земля, ріки, гори, рід, мороз, вода.

  Завдання 4

  Метод анаграми

  Рука, нема, рада, сади, насос, фабрика, записка. (редиска)

  Лава, лин, бамбук, молодий, бетон.

  Лак, колос, ноша, диван.

  Молот, сито, ваше, каша.

  Тато, вхід, призвіще, ребро.

  Кіно, дід, кашка, ліжко, думка.

  Пасіка, робітник, коло, море.  Тести ( 2 варіанти)

  І варіант

  1. Знайти слово із закінченням:

  а) хоробрість; б) голуб; в) переробка; г) таксі.

  2. Виділити рядок, у якому в усіх словах наявні префікси:

  а) вихід, забігти, торкнутися, перейти;

  б) написати, дочитати, влетіти, прийти;

  в) дорости, прогуркотіти, говорити, зробити.

  3. Указати рядок, у якому всі слова з нульовим закінченням:

  а) вогонь, ватра, дощ, ведмідь;

  б) хліб, луг, жолудь, урок;

  в) мить, кролик, доля, віз.

  4. Записати п'ять слів із префіксами.

  5. Знайти слово із суфіксом:

  а) мороз; б) розмова; в) дощик.

  6. Записати п'ять слів із суфіксом.

  7. Знайти речення, у якому під – є префіксом у слові:

  а) (Під) березу їжачок наносив сінця ріжок.

  б) Безпощадній зброї сміху я боюся (під) даватись.

  в) Любив я скрип коліс (під) важкими возами в жнива.

  8. Записати п'ять слів із нульовим закінченням.

  9. Відшукати слово, де є префікс, корінь, суфікс, закінчення:

  а) прикладка; б) батьківський; в) спечено.

  10. Указати рядок, де в усіх словах треба писати префікс пре-:

  а) пр….білий, пр….буток, пр….давити;

  б) пр…смачний, пр….гарний, пр….мудрий;

  в) пр…злий, пр…смачний, пр…вітний.

  ІІ варіант

  1. Знайти слово із закінченням:

  а) юність; б) вітер; в) школа; г) день.

  2. Виділити рядок, у якому в усіх словах наявні префікси:

  а) переліт, сказати, віднести, здати;

  б) донести, прибігти, сидіти, впасти;

  в) видихнути, спати, допливти, знести.

  3. Указати рядок, у якому всі слова з нульовим закінченням:

  а) подорож, затишний, схил, гавань;

  б) будинок, збір, листок, кущ;

  в) підмет, стіл, дорога, даль.

  4. Записати п'ять слів із префіксами.

  5. Знайти слово із суфіксом:

  а) хмара; б) холод; в) морозець.

  6. Записати п'ять слів із суфіксом.

  7. Знайти речення, у якому без – є префіксом:

  а) Хати (без) дахів здавалися зірваними грибочками.

  б) Вранці вулиці здавалися (без) людними.

  в) (Без) труда рибки не вловиш.

  8. Записати п'ять слів із нульовим закінченням.

  9. Відшукати слово, де є префікс, корінь, суфікс, закінчення:

  а) розв'язаний; б) пролісок; в) прекрасно.

  10. Указати рядок, де в усіх словах треба писати префікс при-:

  а) пр…бути, пр…вести, пр…знатися;

  б) пр…красний, пр…бігти, пр…чарувати;

  в) пр…пливти, пр…голосно, пр…швидко.

перейти в каталог файлов


связь с админом