Главная страница

Пр №1 Ек податки. Порядок обчислення екологічних податків


Скачать 43,15 Kb.
НазваниеПорядок обчислення екологічних податків
АнкорПр №1 Ек податки.docx
Дата13.04.2019
Размер43,15 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаПр №1 Ек податки.docx
ТипДокументы
#86989
Каталог
Практична робота № 1

Тема:
Порядок обчислення екологічних податківМета:
навчитись розраховувати екологічні податки та викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти та за розміщення відходів.

Хід роботи


У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.Податок за викиди в атмосферне повітря
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:

Пвс =
де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці1 довідкової інформації.

Податок за скиди у водні об’єкти
Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Пс =
де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 1.2 довідкової інформації

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);


Податок за розміщення відходів
Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Прв =
де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 3 довідкової інформації.

Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у довідковій інформації (табл. 4);

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів (табл. 5).

У розрахунковій роботі береться до уваги, що 50% відходів належить до І класу небезпечності і 50 % відходів – до ІІ класу небезпечності.

(Розділ VIII. Екологічний податок Податкового кодексу України)


Таблиця 1.

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
1221
Газоподібні фтористі сполуки
3023
Марганець та його сполуки
9664
Сірководень
3924
Сірковуглець
2550
Спирт н-бутиловий
1221
Стирол
8916


Таблиця 2.

Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,

гривень за тонну
Завислі речовини
23
Нафтопродукти
4718
Нітрати
69
Нітрити
3939
Сульфати
23
Фосфати
641

Таблиця 3.

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,

гривень за тонну
I
надзвичайно небезпечні
700
II
високонебезпечні
25,5
III
помірно небезпечні
6,4
IV
малонебезпечні
2,5


малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості
0,25
Коригуючі коефіцієнти
Таблиця 4.
Місце (зона) розміщення відходів
Коефіцієнт
В адміністративних межах населених пунктів або

на відстані менше 3 км від них
3
За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)
1

Таблиця 5.
Характер місця розміщення відходів
Коефіцієнт
Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення.
1
Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.
3

Завдання:


Таблиця 6.

Дані для розрахунку (маси в кг)
вар.
Підприємство
М
МCS2
MМn*
MстиролМнітритівМфосфатівМтв1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ВАТ Хімволокно, Київ
120
6700
156
7800
3400
190
12000
1
ВАТ Радикал, Київ
560
950
1050
100000
850
200000
20000
2
ВАТ Росава, Б.Церква
480
810
680
15000
1400
18000
23000
3
ВАТ Валса, Б.Церква
810
618
2000
35000
6900
13000
2100
4
ВАТ ГТВ, Б.Церква
1800
410
444
20000
21000
44000
1600
5
ВАТ Лакма, Київ
644
540
480
2300
1800
10000
3200
6
ВАТ Хімволокно, Київ
720
460
830
1850
2130
9000
1600
7
Київ. з-д полімер. матеріалів
880
584
920
1930
2060
8000
1100
8
ВАТ Ріал, Київ
990
644
506
807
2450
11000
1300
9
ЗАТ Зоря, Київ
1060
144
828
1500
1600
12000
120
10
ВАТ Трібо, Київ
200
1700
980
430
2330
13000
300
11
Київ. з-д гумових і латексних виробів
1850
418
1800
412
1001
13000
900
12
Ват Полімер, Київ
2000
844
858
615
3000
14000
700
13
Броварськ. з-д пластмас
3500
1840
618
712
950
15000
1200
14
Харпластмас
46000
950
844
1937
1850
16000
170
15
ВАТ Фармак, Київ
812
855
1803
960
1834
1600
820
16
ЗАТ Інтерформ, Київ
1945
563
2000
253
3001
2400
630
17
Борщагівський хімфармзавод
1998
970
1980
855
999
2800
711
18
ВАТ Київмедпрепарат
610
618
63
2330
1980
3500
1600
19
ВАТ Київмедпрепарат
660
990
2440
888
1500
3600
130
20
Дніпропетр. Хімзавод
660
1330
1000
1100
8513
3860
2101
21
Херсонс.комбайнов.з-д
770
1860
444
565
1550
4200
90
22
Ват Вулкан, Київ
550
1448
666
2115
3000
3750
800
23
ЗАТ Полімер, Київ
412
418
1777
780
566
3680
1600
24
ЗАТ Джонсон, Київ
915
1200
816
735
1400
2960
1560
25
Вінницький хімзавод
486
1400
856
588
1212
2999
1230
26
ВАТ Київпластмас
850
1333
1840
400
500
3000
1310
27
З-д залізобетонних конструкцій м.Одеса
776
700
598
1850
1990
5000
2110
28
ЗАТ Хімреактив, Львів
884
1446
2001
888
999
7000
7120
29
Броварськ. з-д гумово-технічн. виробів
945
680
1213
2113
550
8000
300
30
Броварськ. з-д порош-кової металургії
30
1000
1015
1999
2789
9000
420
31
ВАТ Радикал, Київ
1660
950
105
100000
850
200000
20000
32
ВАТ Росава, Б.Церква
2480
810
680
15000
2400
18000
23000
33
ВАТ Валса, Б.Церква
1810
618
2000
35000
6900
13000
2100
34
ВАТ ГТВ, Б.Церква
6800
410
444
20000
21000
44000
1600
35
ВАТ Лакма, Київ
644
540
180
2300
1800
10000
3200

Приклад виконання розрахунку (за матеріалами варіанту 0)
Виражаємо відповідні маси полютантів в тоннах (т):

0
ВАТ Хімволокно, Київ
0,12
6,7
0,156
7,8
3,4
0,19
12
В розрахунковій роботі нам необхідно визначити суму податків за забруднення навколишнього природного середовища ВАТ «Хімволокно», що знаходиться в м. Києві. Для цього розраховуємо:
суму податків за забруднення атмосферного повітря;
суму податків за розміщення відходів;
суму податків за скиди у водні об’єкти.

Сума податків за забруднення атмосферного повітря

Використовуючи дані ставок податку за викиди в атмосферне повітря (табл.1), визначаємо податки за забруднення атмосферного повітря полютантами ):

Пвс
(H
2S)= 0,12т · 3924грн./т = 470,88 грн.;

Пвс (CS2) =6,7т · 2550грн./т = 17085, грн.;

Пвсn)= 0,156т · 9664грн./т = 1507,584, грн.;

Пвс (стирол)= 7,8т · 8916грн./т = 69544,8, грн.

Знаходимо суму податків за забруднення атмосферного повітря:

ΣПвс =470,88 грн.+17085 грн.+1507,584 грн.+69544,8 грн. = 88608,264, грн.
Сума податків за скиди у водні об’єкти

Використовуючи значення ставок податку за скиди полютантів (табл.2), знаходимо суму податків за скиди у водні об’єкти:

∑П
П
П
Отже, ∑ПСума податків за розміщення відходів

Загальна маса твердих відходів становить 12 тонн:

М
Використовуючи значення ставок податків за відходи в залежності від класу небезпечності (табл. 3) та значення коригувальних коефіцієнтів (табл.4 і 5), знаходимо суму податків за розміщення відходів:

ΣПрв= Прв1+ Прв2.
П
П
Отже, ΣП
Висновок:

Загальна величина екологічних податків становить:

ΣПвс + ∑ПсΣПрв =88608,264 грн.+ 13514,39 грн.+ 4353, грн.= 106475,65 грн.
Економіка природокористування та її основні складові.
Принципи природокористування: економічний , еколого-економічний, соціоекологічний.
Економічна оцінка природних ресурсів.
Основні складові економічного механізму природокористування.
Форми виплат за ресурси.
Загальна характеристика діючої системи екологічного оподаткування в Україні.
Визначення екологічних податків за розміщення відходів.
Визначення екологічних податків за скиди у водні об’єкти.
Визначення екологічних податків за викиди в атмосферне повітря.
Звітність, контроль, терміни та порядок сплати екологічних податків.
Досвід економічно-розвинених країн у сфері екологічного оподаткування.
Шляхи вдосконалення механізму екологічного оподаткування.

перейти в каталог файлов
связь с админом