Главная страница

пит-на ек ДМ 13-14. Задача про цілочислові розв язки рівняння. Приклади 1-3


Скачать 34,5 Kb.
НазваниеЗадача про цілочислові розв язки рівняння. Приклади 1-3
Анкорпит-на ек ДМ 13-14.doc
Дата14.03.2018
Размер34,5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлапит-на ек ДМ 13-14.doc
ТипЗадача
#67008
Каталогroma_zorivchak

С этим файлом связано 33 файл(ов). Среди них: 4.jpg, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.doc, dkr-difury-33gr.doc, 6.jpg, ІНСТРУКТАЖ СТУДЕНТАМ .doc, 3.jpg, 5.jpg, 1 ЛЕКЦІЯ значення історії педагогіки, зародже...doc, 4_3-4_4.docx и ещё 23 файл(а).
Показать все связанные файлы

 1. Предмет вивчення комбінаторики. Класичні задачі комбінаторики.

 2. Історія розвитку комбінаторики.

 3. Правило суми і добутку. Складний вибір предметів.

 4. Вибірка, 2 способи вибору, перестановка, розміщення, сполука. Приклади.

 5. Підрахунок перестановок, розміщень, сполук без повторень.

 6. Підрахунок перестановок, розміщень, сполук з повтореннями.

 7. Біном Ньютона. Теорема. Властивості коефіцієнтів. Унімодальна послідовність.

 8. Трикутник Паскаля. Властивості біноміальних коефіцієнтів.

 9. Поліноміальна теорема. Основні властивості.

 10. Принцип Діріхле. Теорема. Узагальнений принцип Діріхле. Теорема.

 11. Принцип включень та виключень. Теорема.

 12. Задача про цілочислові розв’язки рівняння. Приклади 1-3.

 13. Принцип включень та виключень в альтернативній формі. Приклад 4.

 14. Задачі про зміщення (1-3).

 15. Задачі про розміщення предметів (1-4)

 16. Числа Моргана, Стерлінга, Белла (задачі 5, 6).

 17. Рекурентні співвідношення, числа Фібоначі, послідовності Фібоначі.

 18. Задача про многокутники.

 19. Рекурентні рівняння. Рекурентні лінійні однорідні рівняння із сталими коефіцієнтами. Властивості розв’язків. Теорема 1, 2.

 20. Характеристичне рівняння. Розв’язки рекурентних лінійних однорідних рівнянь. Приклад.

 21. Рекурентні лінійні неоднорідні рівняння. Теорема. Методи відшукання розвязків.Приклад.

 22. Послідовності і рекурентні рівняння. Теорема.

 23. Поняття твірної функції. Приклади.

 24. Поняття твірної функції для сполук з повтореннями і без. Приклад.

 25. Поняття твірної функції для розміщень з повтореннями і без. Приклад.

 26. Теорія графів. Основні поняття та означення: простий граф, мультиграф, псевдограф, орграф.

 27. Основні терміни графів (вершина, ребро, суміжність, інцидентність, степінь, півстепінь, підграф).

 28. Теореми про степені і парність вершин (теореми 1-5).

 29. Деякі класи графів.

 30. Способи задання графів.

 31. Локальні операції над графами.

 32. Алгебраїчні операції над графами.

 33. Маршрут, ланцюг, цикл, шлях, відстань, зв’язність (вершинна, реберна), міст, шарнір для неорієнтованих графів. Теорема 6.

 34. Маршрут, ланцюг, цикл, шлях, зв’язність орієнтованих графів.Теорема 7.

 35. Відстань, радіус, діаметр, ексцентриситет, центр. Приклади.

 36. Ізоморфізм графів. Теореми 10-11. Приклади.

 37. Ейлерові графи. Теореми 12-14. Унікурсальна фігура.

 38. Гамільтонові графи. Теореми 15-18.

 39. Планарні графи. Теореми 19-23.

 40. Проблема 4-х фарб. Задачі. Розфарбування графа. Хроматичне число.Теореми 24.

 41. Хроматичні поліноми(функції). Теорема 25. Властивості хроматичного полінома. Приклад.

 42. Поняття незалежності, покриття, кліки. Теореми 26-27. Оцінки хроматичного числа.

 43. Пошук шляху у графі. Алгоритм Дейкстри. Приклад.

 44. Пошук шляху у графі. Алгоритм Белмана-Мура. Приклад.

 45. Обхід графів. Пошук у глибину. Приклад.

 46. Обхід графів. Пошук у ширину. Приклад.

 47. Мережевий граф та його графікперейти в каталог файлов
связь с админом